Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων έχει κλείσει.

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Λεωφόρος Συγγρού 106, 5ος όροφος, 1174 Αθήνα

TBA

Κόστος Συμμετοχής

Οnline εγγραφές: https://salesmanagement.eventsadmin.com/Register

Τα Δίδακτρα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης καταβάλλονται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων και διαμορφώνονται, ανά κατηγορία ενδιαφερομένων, ως εξής:

Μέλη Π.Σ.Σ.Α.Σ. (ταμειακώς ενήμερα)

€ 80, στο πλαίσιο προεγγραφής στο Πρόγραμμα, έως την Τετάρτη, 31 Ιουλίου.

€ 120, εάν η εγγραφή στο Πρόγραμμα πραγματοποιηθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και έως την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου.

Λοιπές ατομικές συμμετοχές

€ 160, στο πλαίσιο προεγγραφής στο Πρόγραμμα, έως την Τετάρτη, 31 Ιουλίου.

€ 200, εάν η εγγραφή στο Πρόγραμμα πραγματοποιηθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και έως την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου.

Στελέχη Επιχειρήσεων υπό την χρηματοδότηση των Εταιρειών τους

€ 200, στο πλαίσιο προεγγραφής στο Πρόγραμμα, έως την Τετάρτη, 31 Ιουλίου.

€ 240, εάν η εγγραφή στο Πρόγραμμα πραγματοποιηθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και έως την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου.

Απόφοιτοι & μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς

€ 80, στο πλαίσιο προεγγραφής στο Πρόγραμμα, έως την Τετάρτη, 31 Ιουλίου.

€ 120, εάν η εγγραφή στο Πρόγραμμα πραγματοποιηθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και έως την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου.

 

Σημείωση

Πλέον των προαναφερομένων διδάκτρων, προβλέπεται προαιρετικό κόστος πιστοποίησης EFICERT και ανάρτησης των στοιχείων των Αποφοιτούντων  του Προγράμματος στην ευρωπαϊκή ιστοσελίδα της, ύψους € 60. Το ποσόν θα καταβληθεί στο Ε.Ι.Α.Σ., μετά την ολοκλήρωση του όλου Προγράμματος.