Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων έχει κλείσει.

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Λεωφόρος Συγγρού 106, 5ος όροφος, 1174 Αθήνα

TBA

Τίτλοι Σπουδών και αναγνωρισιμότητα

 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Μετεκπαίδευσης στη Διοίκηση Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, καθώς και την πιστοποίηση European Insurance Intermediary του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.  Θα εμφανίζονται, κατόπιν συγκατάθεσής τους, στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων του Ινστιτούτου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της EFICERT. 

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης και οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών τυγχάνουν ευρείας απήχησης και αναγνωρισιμότητας μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας, καθώς πιστοποιούν την υψηλή τεχνογνωσία Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, ενώ αντανακλούν στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό κύρος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην εφαρμοσμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της EFICERT.