Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων έχει κλείσει.

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Λεωφόρος Συγγρού 106, 5ος όροφος, 1174 Αθήνα

TBA

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης απευθύνεται πρωτίστως σε Μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων και έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στα κύρια εργασιακά ενδιαφέροντά τους, αυτά της Ανάπτυξης και της Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.