Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων έχει κλείσει.

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Λεωφόρος Συγγρού 106, 5ος όροφος, 1174 Αθήνα

TBA

Περιγραφή και Θεματολογία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων (Δίκτυα Agency, Πρακτορειακά και Μεσιτικά Δίκτυα Πωλήσεων) αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, νέες απαιτήσεις και σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν, ολοένα και πιο πολύ, το περιβάλλον τους, την οργανωτική τους δομή, τις λειτουργίες και την απόδοση τους.

Η πολυετής ύφεση της οικονομίας μας, έχει αφήσει το «αποτύπωμα» της στην απόδοση των Δικτύων Πωλήσεων, καθώς έχουν επηρεαστεί το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και, επομένως, των δυνητικών πελατών τους. 

Η διεύρυνση της «δεξαμενής» των ανέργων, έχει και αυτή επιδράσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών,  αλλά ταυτόχρονα παρέχει μεγάλες ευκαιρίες προσέλκυσης νέων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην ισχυροποίηση των ανθρώπινων ή φυσικών Δικτύων Πωλήσεων, στον εμπλουτισμό της στελέχωσης και στην επαύξηση της απόδοσής τους.

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεων, αφού μία νέα γενιά δυνητικών πελατών εμφανίζεται και μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους, με «όχημα» τις ψηφιακές πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η κάμψη του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων επηρεάζει και αυτή τον «κόσμο» των ανθρώπινων ή φυσικών Δικτύων Πωλήσεων, αφού ανησυχεί το πελατειακό τους κοινό και καλεί τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις μακράς πνοής. 

Τέλος, το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ασφαλιστική αγορά μας, επηρεάζει και αυτό το περιβάλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και καλεί τα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων να λειτουργούν ακόμη πιο συντεταγμένα και μεθοδικά, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του.

Η Διοίκηση των ανθρώπινων ή φυσικών Δικτύων Πωλήσεων καθίσταται, έτσι, ακόμη πιο απαιτητική και περίπλοκη, ενώ καλεί τους επί κεφαλής τους  (Διευθυντές και Επιθεωρητές Πωλήσεων, Agency και Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και στις νεοδιαμορφωνόμενες συνθήκες του ρόλου τους. 

 • Να εγγυηθούν την επίτευξη των στόχων που αναλαμβάνουν. 
 • Να αναπτύσσουν και να προσελκύουν αξιόλογα νέα στελέχη πωλήσεων, υψηλής απόδοσης. 
 • Να συγκροτούν και να διοικούν Sales Teams υψηλών προσόντων ποιότητας και παραγωγικότητας. 
 • Να εγγυώνται την επίτευξη υψηλών ποιοτικών δεικτών απόδοσης, όπως υψηλής διατηρησιμότητας και ανανεωσιμότητας εργασιών, επικερδούς Product Μix, κ.ο.κ.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Διοίκηση Πωλήσεων και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων αναλύει τις προαναφερόμενες αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και τις επιδράσεις τους στα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων, ενώ προτείνει τεκμηριωμένους και εμπεριστατωμένους τρόπους αποτελεσματικής ανάπτυξης και διοίκησής τους, αλλά και ανάπτυξης και διοίκησης των πόρων τους, των λειτουργιών και των εργασιών τους.

Θεματικές Ενότητες

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής:   

 1. Νέο Οικονομικό και Θεσμικό Περιβάλλον, Περιβάλλον Αγοράς και Απορρέουσες Ευκαιρίες Πωλήσεων
 2. Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Πωλήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων
 3. Προσέλκυση, Αξιολόγηση, Επιλογή και Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
 4. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
 5. Οργάνωση «Δυνάμεων» Σύγχρονων Ασφαλιστικών Γραφείων Πωλήσεων
 6. Ηγεσία και η «Τέχνη» της Διεύθυνσης
 7. Εποπτεία Επίτευξης & Υπέρβασης Στόχων Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
 8. Καινοτομική Στρατηγική και Τακτική Ανάπτυξης Πωλήσεων
 9. Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος
  • Αξιοποίηση Social Media
  • Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
  • Financial Planning Management
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας
 10. Business Plan Project 

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό.