Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων έχει κλείσει.

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Λεωφόρος Συγγρού 106, 5ος όροφος, 1174 Αθήνα

TBA

Διάρκεια και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης είναι διάρκειας σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, πλέον ειδικής εκπαιδευτικής ενότητας e-learning, και θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και, κατόπιν ανακοίνωσης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εξελισσόμενο σε δέκα (10) εκπαιδευτικές συνεδρίες των τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών ωρών, έκαστη, ως εξής:

  1. Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου, 16.00-19.20
  2. Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, 16.00-19.20
  3. Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, 16.00-19.20
  4. Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, 16.00-19.20
  5. Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου, 16.00-19.20
  6. Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, 16.00-19.20
  7. Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, 16.00-19.20
  8. Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, 16.00-19.20
  9. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 16.00-19.20
  10. Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, 16.00-19.20

Εναλλακτικά, Μέλη του Συνδέσμου εκτός Αττικής, μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες του Προγράμματος σε περιβάλλον webinar. Σημειώνεται ότι η ενότητα ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, θα έχει την έναρξή της τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, θα εξελίσσεται έως την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 και θα εμπεριέχει θεματολογία need analysis, κατά τις επιταγές της EFICERT.