Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Λεωφόρος Συγγρού 106, 5ος όροφος, 1174 Αθήνα

TBA

Πληροφορίες εγγραφής

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών: 6 Σεπτεμβρίου 2019

Κάντε έγκαιρα την εγγραφή σας γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες.

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ταμειακώς ενήμερα μέλη 120,00 EUR
Απόφοιτοι & μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά 120,00 EUR
Λοιπές ατομικές συμμετοχές 200,00 EUR
Εταιρικές εγγραφές 240,00 EUR